در باره مگا

 

mg

 از 1940 در کنار شماییم

 

نامی معتبر

شهرت و اعتبار یک محصول بر پایه شانس استوار نیست. شرکت MELCHOR GABILONDO با بیش از شصت سال سلبقه و تجربه ،شهرت و اعتبار خود را برمبنای کیفیتی اصیل توام با دانش فن آوری پایه ریزی نموده است که همواره توسط متخصصین حرفه ای در حال به هنگام شدن و ارتقاء کیفی است و همواره خود را متعهد به پیشرفت و توسعه کیفیت محصولات و ضامن اعتبار نام این محصول برای نسل آینده می داند.

گروه تولید

با مددگیری از تخصص حرفه ای ، نیل به مزیت روح و نوآوری ،مهندسین و تکنسین های تولید ما در رویارویی با نیاز پر مخاطره مصرف کنندگان ، مسئولیت خطیر حمایت از شعاری را دارند که به نام تجاری “مگا” اعتبار و محبوبیت بخشیده است.

معنای تولید

تمامی مراحل تولید محصولات مگا درکارگاههای ما انجام می گیرد. اگر چه به دلیل افزایش روبه رشد تقاضا، ظرفیت تولید را افزایش دادیم ، لیکن هیچگاه به دنبال تولید انبوه نرفته ایم و در گزینشها بسیار دقت کرده ایم . ما به دنبال کیفیت ،انعطاف در طراحی ، و به عبارتی تولید خدمات ارائه شده برای محصولی متفاوت و منحصر بفرد می باشیم .

کنترل کیفیت جامع- طراحی منحصر به فرد

تمام مراحل فرایند تولید زیر یک سقف انجام می پذیرند.

تمام اجزاء اصلی توسط خود ما تولید و تکوین می گردند. ما در این عمل به طور منحصر به فرد عمل می کنیم؛ نه تنها هیچگاه قطعات اصلی را نمی خریم ، بلکه از ترکیب اجزاء توسط سایرین و یا تهیه آنان از بازارهایی که کنترل کیفی آنان زیر سوال است پرهیز می کنیم. با این وجود محصولات ما کاملا رقابتی هستند تولیدات ما به مدد سرمایه گذاری دقیق و خلاقیت ، رو به رشداند. مراحل تولید و طراحی محصولات به کمک انضباط سازمانی و تحقیق تکنولوژي نوین رو به گسترش می باشند.

طراحی و تولید ما برای آندسته از کسانی است که به اصالت و مرغوبیت کالا ارج می نهند.

این محصولات دارای هویت آشکارند که خاستگاه اصیل و ویژگیهایشان به راحتی شناسایی می گردند.

mega-estrena-dirección-y-producto-610x457
Remy-2-2

 مگا اسپانیا

 

 

ویژگی های بارز و ممتاز

ویژگی های منحصر به فردی که تفاوت را آشکار می سازند.ظرافت و زیبایی غیر قابل تقلید توام با عملکردی وابسته به وظیفه ، به دلیل کیفیت تولید دقیق و طراحی جاذب ، باعث تشخیص هویت سریع تجهیزات ساخت ما می گردد.

بکارگیری و خطیر نمودن راه حلهای جدید ، اموری جدانشدنی در جهت توسعه و تکامل ویژگیهای طراحی و تولید پیشرو است که خود محصول تلاش و عزم و اراده در راستای تحقیق ونوآوری است.

تکنولوژی پیشرو و موجد

قدرت پویایی یک شرکت با روحیه نوآوری آن ارزیابی می گردد.

تعهد مستمر برای خلاقیت و پیشرفت و توسعه محصولات ، محدود به طراحی و استفاده از فن آوری نوین و فنون ساختار ابتکاری در جهت تولید تجهیزات بالابری هیدرولیکی نمی گردد. بلکه این امر تنها با حمایت و تقویت نکات ایمنی قطعیت می یابد – که منجر به حصول دستاوردهای تاریخی گردیده است، مانند LCS یا انتخاب مواد اولیه با کیفیتی غیر قابل رقابت – همچنین هر یک از قوانین پایه، ساختاری منظبط و توصیف کننده نیازهای کیفی است .

اصول و قوانین پایه تولید

طراحی شده توسط حرفه ای ها ، برای حرفه ای هایی که طالب ابزاری مقاوم برای شرایط کاری سخت می باشند. جک های ما به شش قانون ساختاری پایه اجتناب ناپذیرند ، پاسخ مثبت می دهند.

آزمون و کنترل

هر یک از محصولات می بایست به نیاز های کنترل کیفی ما در هر یک از مراحل تولید  پاسخ مثبت دهند و هر یک از قطعات و اجزاء آن با داشتن مهر تایید کنترل سخت ،راهی انبار کالا می گردد.

مراحل بسته بندی و رنگ

برنامه ریزی صحیح و موثر در خصوص انبار نمودن کالا ، حجم تولید، بالا و منطبق بر نیاز و سه بار رنگ آمیزی جداگانه ، برای هر سفارش تولید که بطور انفرادی صورت می پذیرد، ارائه کنده انعطاف لازم و حرکت سیال و سرویس چابک شخصی است.

توزیع گسترده

تجهیزات ما یار و یاور روزمره در کارگاههای پر انتظار تمام نقاط مختلف دنیا هستند .تجهیزاتی قاطع برای سرویسکاری و تعمیرات. سنت قدیمی و راسخ صادرات ، جدیت و شفافیت در راستای سیاست انتخاب نوع توزیع ، رموز کلیدی برای موفقیت بین المللی و پیشرفت و گسترش برای ما هستند.