مگا اسپانیا


شهرت و اعتبار یک محصول بر پایه شانس استوار نیست 

جک های تلسکوپی

2 ton – 20 ton

جک های مخصوص

2 ton – 20 ton

جک های روغنی

2 ton – 100 ton

جک های بادی روغنی

12 ton – 30 ton

جک های گاراژی بادی روغنی

10 ton – 80 ton

جکهای سوسماری

2 ton – 20 ton

جک های شاخدار

300 kg to 1200 kg

کیت تعمیر بدنه

5 ton – 20 ton

جرثقیل های زمینی

500 kg – 3000 kg

پرس های کارگاهی

30 ton – 100 ton

میزهای بالابر هیدرولیکی

650 kg – 2500 kg

لوله خم کن هیدرولیک

2″ 15 ton – 3″ 20 ton

طراحی شده توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها


با کیفیت ترین فولاد

استفاده از آلیاژی خاص و مستحکم

مقاوم و قابل اطمینان

تکنیک های پیشرفته سختکاری مواد ضامن عمر طولانی مدت

نامی معتبر

شصت سال تجربه

کالای اصل اسپانیا

اطمینان کامل از اصل بودن اقلام

 اطلاعات فنی محصولات مگا اسپانیا

جک های روغنی/هیدرولیک مگا اسپانیا

 

ظرفیت (تن) 2 3 3 5 8 10 12 15 20 25 30 40 50 50 100
A 160 168 210 212 219 219 226 228 234 240 242 246 252 270 300
B 100 105 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
C 50 65 65 75 75 75 75 75 75 75 75
D 310 338 425 437 444 444 451 453 459 465 467 396 402 420 450
) KG) وزن 3.6 3.9 4.2 5و5.9 6.5 8 9 12.1 15 15.5 23.5 28.5 40 87
نام سفارش کالا MG-2 MG-3 MG3A MG-5 MG-8 MG-10 MG-12 MG-15 MG-20 MG-25 MG-30 MG-40 MG-50 MGD-50 MGD-100
جک های مخصوص مگا اسپانیا

 

ظرفیت(تن) 2 3 5 5 10 15 20
A 297 168 212 135 131 150 190
B 225 105 150 70 62 75 105
C 65 75 40 30 40 55
D 522 338 437 245 223 265 350
وزن(kg) 6 4.1 5.2 4.3 5.5 7.5 10
MG-2L MG-3EM MG-5EM MGS-5 MGS-10 MGS-15 MGS-20
جک های تلسکوپی مگا اسپانیا

 

ظرفیت بر حسب تن 2 2 2 5 8 12 20
A 145 145 170 215 235 245 180
B 165 165 212 300 316 326 205
C 50 50
D 360 360 382 515 551 571 385
وزن بر حسب کیلوگرم 4.8 5 5.3 8.5 12 17 22
نام سفارش کالا MGT-2 MGT-2M1 MGT-2EM MGT-5 MGT-8 MGT-12 MGT-20
جک های بادی روغنی(هوا-هیدرولیکی) مگا اسپانیا

 

ظرفیت(تن) 12 15 20 30 30
A 226 228 234 242 255
B 140 140 138 138 138
C 75 75 75 75 75
D 441 443 447 455 468
(Kg)وزن 14 15 15.5 23.5 25.5
میزان فشار هوای لازم 7bar/100psi 7bar/100psi 7bar/100psi 7bar/100psi 7bar/100psi
جریان هوای لازم 270l/min-9.5cfm 270l/min-9.5cfm 270l/min-9.5cfm 270l/min-9.5cfm 270l/min-9.5cfm
نام سفارش کالا MGH-12 MGH-15 MGH-20 MGH-30 MGH-30A
جک های شاخدار مگا اسپانیا

 

(kg) ظرفیت 300 750 1200 1200
A 1184 1193 1193 900
B 850 820 815 1000
C 304 304 304 304
D 2034 2013 2008 1900
E 89 89 89 89
F 550 650 650 650
(kg) وزن 24.5 32.5 36 36
نام سفارش کالا FMG-300A FMG-750A FMG-1200A FMGT-1200A
جک های سوسماری مگا اسپانیا

 

ظرفیت(تن) 2 1.5 2 2 3 6 10 12 15 20
A 120 110 75 48 140 195 195 195 180 205
B 370 665 390 455 385 380 380 380 395 380
C 165 165 135 135 185 220 260 260 255 300
D 490 775 465 520 525 575 575 575 575 585
E 590 1250 880 920 1150 1300 1600 1600 1845 1845
F 1255 2180 1810 1850 2080 2300 2600 2600 2845 2845
G 345 360 360 360 360 425 425 425 360 410
H 275 360 260 260 260 300 345 350 220 270
(kg)وزن 30 60.5 32 43 50 82 111.5 130.5 160 257
نام سفارش کالا TJE-2 TI-5H T2 T2X T3 TJ-6A TJ-10A TJ-12A TJ-15A TJ-20A
جک های گاراژی بادی روغنی(هوا-هیدرولیکی) مگا اسپانیا

 

ظرفیت(تن) 10-20-35 15-30 15-30-50-80 20-35-65 30 30 20
A 805 805 1065 1055 805 895 635
B 160 185 235 235 115 250 115
C 345 470 490 515 430 710 412
D 183 183 210 210 183 183 181
E 280 300 327 327 300 300 300
(kg)وزن 42.5 51.5 75.5 74.5 59 82 48.5
نام سفارش کالا N10-20-35 N15-30 N15-30-50-80 N20-35-65 N30 N30H MGN-20R
لوله خمکن هیدرولیک مگا اسپانیا

 

ظرفیت قطر لوله 2″ 3″
ظرفیت (تن) 15 20
(kg)وزن 59 110.5
نام سفارش کالا CVT-2 CVT-3